Witaj!

Nazywam się Roma Pietrzak-Kalemba. Jestem psychoterapeutą pracującym w nurcie psychodynamicznym.
Z wykształcenia jestem psychoterapeutą, socjoterapeutą oraz pedagogiem. Pracuję od wielu lat z osobami posiadającymi różne trudności.

Problemy z jakimi zgłaszają się do mnie pacjenci dotyczą takich obszarów jak:
• depresja, poczucie pustki, bezradności
• problemy związane z trudną sytuacją zawodową i osobistą
• trudności w relacjach interpersonalnych
• śmierć lub utrata bliskiej osoby
• niskie poczucie własnej wartości
• zaburzenia nerwicowe, lęki, fobie
• dolegliwości psychosomatyczne
• zachowania utrudniające funkcjonowanie w grupie oraz wpływające na niesatysfakcjonujące relacje z bliskimi osobami

A także inne problemy, które wpływają na jakość naszego codziennego funkcjonowania.
Terapia skierowana jest dla osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci.


Konsultacja psychoterapeutyczna

Jednorazowy bądź kilkukrotny kontakt z terapeutą w celu analizy trudności, omówieniu istniejącego problemu.

Psychoterapia indywidualna

Jest to metoda leczenia różnego rodzaju problemów emocjonalnych i zaburzeń psychicznych z wykorzystaniem indywidualnej relacji z terapeutą.

Psychoterapia młodzieży

Cotygodniowe spotkania, podczas którego psychoterapeuta ma okazję poznać osobowość danego dziecka oraz zapoznać się z występującymi dysfunkcjami bądź problemami.

Socjoterapia

Metoda leczenia zaburzeń psychicznych, która polega na zastosowaniu oddziaływań społecznych.

Wsparcie pedagogiczne

Rozmowa indywidualna pedagoga z dzieckiem, podczas której pedagog pomaga dziecku odnaleźć się w niekomfortowej dla niego sytuacji, jak również wspiera go w przejściu przez trudne dla niego momenty.

Umów wizytę

Na sesję psychoterapii możesz umówić się telefonicznie: +48 663 580 419.