Konsultacja psychoterapeutyczna

Jednorazowy bądź kilkukrotny kontakt z terapeutą w celu analizy trudności, omówieniu istniejącego problemu, jak też znalezieniu korzystnych rozwiązań.

Konsultacja jest też wstępem do ewentualnej dalszej terapii.