Psychoterapia indywidualna

 

Psychoterapia jest metodą leczenia różnego rodzaju problemów emocjonalnych i zaburzeń psychicznych z wykorzystaniem indywidualnej relacji z terapeutą.

Sesje terapii indywidualnej to regularne spotkania, które mają stałą częstotliwość i są prowadzone zawsze przez tego samego psychoterapeutę.

Częstotliwość spotkań jest zależna od zagadnienia, jakiego dotyczą. Zazwyczaj sesje odbywają się raz w tygodniu.

Czas trwania całej psychoterapii zależy od ustalonych celów i złożoności zagadnień, nad którymi klient i terapeuta pracują.

Kilka pierwszych spotkań (ok. 3 pierwsze spotkania) ma charakter diagnostyczny, służący poznaniu obecnej i przeszłej sytuacji życiowej klienta, jego oczekiwań i planów. Sesje te kończą się wspólnym zdefiniowaniem celów terapii i ustaleniem zasad współpracy.

Czas trwania sesji to na ogół 50 minut.

Celem psychoterapii jest doprowadzenie do zmian, które pozwolą na zmniejszenie lub też usunięcie problemów natury psychicznej. Jest to ważna część terapii.

Dobrze sformułowany cel terapeutyczny:

  • jest celem realnym,
  • jest celem istotnym, ważnym,
  • jest celem konkretnym,
  • jest celem określonym w czasie.

Psychoterapia skierowana jest do osób doświadczających szeroko rozumianego cierpienia psychicznego, jak również do klientów, którzy chcą się lepiej poznać i zrozumieć.