Psychoterapia młodzieży

 

Jest to cotygodniowe spotkania, podczas którego psychoterapeuta ma okazję poznać osobowość danego dziecka oraz zapoznać się z występującymi dysfunkcjami bądź problemami.

Pierwsze spotkanie polega na określeniu źródeł problemu, przedstawieniu możliwych alternatyw, których podjęcie pomogłoby w powrocie do satysfakcjonującego funkcjonowania oraz lepszego radzenia sobie w trudnych i stresujących sytuacjach.

Zazwyczaj zgłaszane przez rodziców problemy dotyczą takich obszarów jak:

  • częste wchodzenie w konflikty,
  • trudności z nauką,
  • agresja i trudności w stosowaniu norm społecznych,
  • zdarzenie traumatyczne (śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców, wypadek itp.)
  • tendencje do częstego wchodzenia w konflikty
  • lęki itp.
  • fobie i nerwice

Bardzo ważna jest również współpraca rodziców. Oferuję wsparcie dla rodziców dzieci i młodzieży. Obejmuje ono pomoc w zrozumieniu i zaakceptowaniu zachowań dziecka.