Socjoterapia

 

Metoda leczenia zaburzeń psychicznych, która polega na zastosowaniu oddziaływań społecznych.

Celem socjoterapii może być chory (np. jego nieumiejętność współdziałania z otoczeniem) lub całe układy społeczne, które go otaczają (np. rodzina, społeczność lokalna), jeżeli przez swą dysfunkcjonalność wyzwalają, potęgują lub utrwalają objawy choroby. Korzystne jest aby na zajęcia socjoterapeutyczne uczęszczały dzieci, które mają zdiagnozowane zaburzenia w zachowaniach typu nadpobudliwość ruchowa, agresja, nieśmiałość, strach przed relacjami z rówieśnikami, zahamowania itp. Podczas zajęć socjoterapeutycznych często wykorzystuje się takie metody pracy jak (drama, rysunek terapeutyczny, trening interpersonalny, opowiadania itd.)